Sprawdziany i testy słuchowe

I SEMESTR

Klasa IV wokalna – Sprawdzian ustny na dyżurach – do 21. października 2022 r. (piątek); zakres materiału – opera romantyczna w Niemczech, Włoszech, Francji, Rosji Czechach i w Polsce.

Klasa V A – Sprawdzian ustny na dyżurach – do 21. października 2022 r. (piątek); zakres materiału – pieśń romantyczna w Niemczech, Francji, Rosji i w Polsce.

Klasa V B – Sprawdzian ustny na dyżurach – do 21. października 2022 r. (piątek); zakres materiału – pieśń romantyczna w Niemczech, Francji, Rosji i w Polsce.

Klasa IV C – Sprawdzian ustny na dyżurach – do 28. października 2022 r. (piątek); zakres materiału – muzyka polskiego baroku; życiorys J.S. Bacha.

Klasa I A – Sprawdzian pisemny 8. listopada 2022 r. (wtorek); zakres materiału – muzyka i jej rodzaje; elementy dzieła muzycznego.

Klasa I wokalna – Sprawdzian pisemny 9. listopada 2022 r. (środa); zakres materiału – muzyka i jej rodzaje; elementy dzieła muzycznego; faktura.

Klasa VI C – Sprawdzian ustny do 10. listopada 2022 r. (czwartek); zakres materiału – impresjonizm w muzyce.

Klasa VI C – Sprawdzian ustny do 2. grudnia 2022 r. (piątek); zakres materiału – ekspresjonizm i fowizm w muzyce.

Klasa IV wokalna – Sprawdzian ustny do 2. grudnia 2022 r. (piątek); zakres materiału – impresjonizm w muzyce.

Klasa V B – Sprawdzian ustny na dyżurach – do 2. grudnia 2022 r. (piątek); zakres materiału – miniatura instrumentalna w XIX wieku.

Fakultet z historii muzyki – zaliczenie ustne na dyżurach do 2. grudnia 2022 r. (piątek); zakres materiału – średniowiecze w muzyce

Klasa IV C – Sprawdzian ustny na dyżurach – do 9. grudnia 2022 r. (piątek); zakres materiału – muzyka instrumentalna i wokalno-instrumentalna J.S. Bacha.

Klasa V A – Sprawdzian ustny na dyżurach – do 9. grudnia 2022 r. (piątek); zakres materiału – miniatura instrumentalna w XIX wieku.

Fakultet z historii muzyki – zaliczenie ustne na dyżurach do 20. grudnia 2022 r. (wtorek); zakres materiału – renesans w muzyce