Sprawdziany i testy słuchowe

I SEMESTR

Klasa II wokalna – Sprawdzian ustny 8. października 2019 (wtorek); zakres materiału: renesansowe szkoły – burgundzka, franko-flamandzka, rzymska i wenecka

Klasa IV A – Sprawdzian ustny 18. października 2019 (piątek); zakres materiału: barok w muzyce polskiej; życiorys J.S. Bacha

Klasa I wokalna – Sprawdzian ustny 23. października 2019 (środa); zakres materiału: definicja muzyki, rodzaje muzyki; elementy dzieła muzycznego (melodyka, rytmika, harmonika, agogika, dynamika, kolorystyka)

Klasa VI B – Sprawdzian ustny na dyżurach do 25. października 2019 (piątek); zakres materiału: impresjonizm, ekspresjonizm, witalizm

Klasa VI C – Sprawdzian ustny na dyżurach do 25. października 2019 (piątek); zakres materiału: impresjonizm, ekspresjonizm, witalizm

Klasa II B – Sprawdzian pisemny 29. października 2019 (wtorek); zakres materiału: budowa okresowa i ewolucyjna; formy obecne w pieśniach; forma wariacji klasycznych; forma barokowych wariacji ostinatowych

Klasa III B – Sprawdzian pisemny 31. października 2019 (czwartek); zakres materiału: muzyka starożytnej Grecji; chorał gregoriański (cechy chorału, wykorzystanie w liturgii, tropy i sekwencje)

Klasa III B – Sprawdzian ustny 5. grudnia 2019 (czwartek): zakres materiału: monodia świecka w średniowieczu (trubadurzy, truwerzy, minnesingerzy, meistersingerzy, monodia w Hiszpanii); organum (rodzaje organum, szkoły, twórcy)

Klasa IV A – Sprawdzian ustny 6. grudnia 2019 (piątek); zakres materiału: twórczość instrumentalna J.S. Bacha (muzyka organowa, klawesynowa, kameralna, orkiestrowa, „Musikalisches Opfer”, „Kunst der Fuge”); twórczość wokalno-instrumentalna J.S. Bacha (kantaty, oratoria, motety, pasje, msze)

Klasa I wokalna – Sprawdzian pisemny 11. grudnia 2019 (środa); zakres materiału: faktura w muzyce; budowa okresowa i ewolucyjna utworu; formy muzyczne obecne w pieśniach; forma wariacji klasycznych; forma wariacji barokowych

Klasa II wokalna – Sprawdzian ustny na dyżurach do 13. grudnia 2019 (piątek); zakres materiału: madrygaliści włoscy; renesans we Francji, Anglii, Niemczech i w Polsce

Klasa VI B – Sprawdzian ustny na dyżurach do 13. grudnia 2019 (piątek); zakres materiału: neoklasycyzm i postmodernizm w muzyce XX wieku; folkloryzm

Klasa VI C – Sprawdzian ustny na dyżurach do 13. grudnia 2019 (piątek); zakres materiału: neoklasycyzm i postmodernizm w muzyce XX wieku; folkloryzm

Klasa VI C – Test słuchowy z muzyki XX/XXI wieku na ocenę 17. grudnia 2019 na zajęciach (wtorek)

Klasa VI B – Test słuchowy z muzyki XX/XXI wieku na ocenę 18. grudnia 2019 na zajęciach (środa)

Klasa VI B i VI C – Poprawkowy test słuchowy z muzyki XX/XXI wieku 7. stycznia 2020 (wtorek) na dyżurze – godz. 19.15

Klasa II B – Sprawdzian ustny 14. stycznia 2020 (wtorek); zakres materiału: forma sonatowa; forma ronda; symfonia

Klasa I wokalna – Sprawdzian ustny 15. stycznia 2020 (środa); zakres materiału: forma ronda; forma sonatowa; fuga; symfonia

Klasa II wokalna – Sprawdzian ustny na dyżurach do 17. stycznia 2020 (piątek); zakres materiału: Camerata florencka; Mantua i C. Monteverdi

Klasa IV A – Sprawdzian ustny do 17. stycznia 2020 (piątek); zakres materiału: życie i twórczość G.F. Handla

Klasa VI B i VI C – Sprawdzian ustny na dyżurach do 24. stycznia 2020 (piątek); zakres materiału: poszukiwania sonorystyczne w muzyce XX wieku (bruityzm, muzyka konkretna, muzyka elektroniczna, muzyka przestrzenna, polski sonoryzm, spektralizm, J. Cage, O. Messiaen)

II SEMESTR

Klasa VI B i VI C – Sprawdzian ustny na dyżurach do 28. lutego 2020 (piątek); zakres materiału: inspiracje jazzem w twórczości kompozytorów XX wieku; awangardowe nurty w muzyce 2. połowy XX wieku (muzyka minimalistyczna, stochastyczna, aleatoryzm, teatr instrumentalny, happening);  XX-wieczne techniki kompozytorskie (Klangfarbenmelodie, Sprechgesang, punktualizm, dodekafonia, serializm, collage); wybrani kompozytorzy XX wieku (I. Strawiński, S. Prokofiew, B. Bartok, M. Karłowicz, K. Szymanowski, W. Lutosławski, K. Penderecki)

Klasa III B – Sprawdzian pisemny 27. lutego 2020 (czwartek): zakres materiału: conductus i motet w XIII wieku; ars nova; trecento

Klasa II wokalna – Sprawdzian ustny na dyżurach do 3. marca 2020 (wtorek); zakres materiału: opera barokowa w Rzymie, Wenecji i Neapolu; opera barokowa we Francji, opera barokowa w Anglii

Klasa VI B i VI C – Sprawdzian ustny na dyżurach do 20. marca 2020 (piątek); zakres materiału: starożytność i średniowiecze w muzyce

Klasa II wokalna – Sprawdzian pisemny online 24 marca 2020 (wtorek); zakres materiału: koncerty brandenburskie J.S. Bacha (na podstawie filmu dokumentalnego)

Klasa IV A – Sprawdzian pisemny online 27. marca 2020 (piątek); zakres materiału: życie i twórczość W.A. Mozarta (na podstawie filmu dokumentalnego o kompozytorze)

Klasa VI B i VI C – Sprawdzian ustny na dyżurach do 3. kwietnia 2020 (piątek); zakres materiału: renesans w muzyce

Klasa I wokalna – Sprawdzian pisemny online 17. kwietnia 2020 (piątek); zakres materiału (gatunki muzyki instrumentalnej (concerto grosso, koncert solowy, suita, sonata, miniatura instrumentalna)

Klasa II B – Sprawdzian pisemny online 21. kwietnia 2020 (wtorek); zakres materiału (gatunki muzyki instrumentalnej (concerto grosso, koncert solowy, suita, sonata)

Klasa IV A – Sprawdzian pisemny online 24. kwietnia 2020 (piątek); zakres materiału: życie i twórczość Josepha Haydna

Klasa III B – Sprawdzian pisemny online 30. kwietnia 2020 (czwartek); zakres materiału: średniowiecze w muzyce polskiej; szkoła burgundzka; szkoła franko-flamandzka

Klasa I wokalna – Sprawdzian ustny online do 20. maja 2020 (środa); zakres materiału: muzyka w starożytnej Grecji; chorał gregoriański

Klasa II wokalna – Sprawdzian ustny online do 27. maja 2020 (środa); zakres materiału: życie i twórczość J.S. Bacha

Klasa III B – Sprawdzian ustny online do 29. maja 2020 (piątek); zakres materiału: renesansowa szkoła rzymska i wenecka; świecka muzyka renesansu, renesans w Polsce

Klasa IV A – Sprawdzian ustny online do 29. maja 2020 (piątek); zakres materiału: twórczość W.A. Mozarta

Klasa I wokalna – Sprawdzian pisemny online 10. czerwca 2020 (środa); zakres materiału: monodia świecka w średniowieczu; organum