Sprawdziany i testy słuchowe

I SEMESTR

Klasa VI B – sprawdzian ustny na dyżurach do 31. października 2020 (sobota); zakres materiału: impresjonizm, ekspresjonizm i witalizm.

Klasa V A – sprawdzian ustny na lekcji i dyżurach do 31. października 2020 (sobota); zakres materiału: pieśń romantyczna

Klasa III wokalna – sprawdzian ustny na dyżurach do 6. listopada 2020 (piątek); zakres materiału: życie i twórczość J. Haydna

Klasa II wokalna – sprawdzian ustny na dyżurach do 13. listopada 2020 (piątek); zakres materiału: szkoła burgundzka, franko-flamandzka, rzymska i wenecka

Klasa III B – sprawdzian ustny na dyżurach do 13. listopada 2020 (piątek); zakres materiału: muzyka starożytnej Grecji; chorał gregoriański

Klasa IV B – sprawdzian ustny na dyżurach do 13. listopada 2020 (piątek); zakres materiału: barok w muzyce polskiej; życiorys J.S. Bacha

Klasa I A i I C – sprawdzian ustny na dyżurach do 14. listopada 2020 (sobota); zakres materiału: elementy dzieła muzycznego (melodyka, rytmika, harmonika, agogika, dynamika, kolorystyka)

Klasa III wokalna – sprawdzian pisemny na testportalu 8. grudnia 2020 (wtorek), na zajęciach; zakres materiału: życie i twórczość W.A. Mozarta

Klasa I A – sprawdzian pisemny na testportalu 8. grudnia 2020 (wtorek), na zajęciach; zakres materiału: faktura w muzyce; systematyka instrumentów muzycznych

Klasa I C – sprawdzian pisemny na testportalu 9. grudnia 2020 (środa), na zajęciach; zakres materiału: faktura w muzyce; systematyka instrumentów muzycznych

Klasa III B – sprawdzian pisemny na testportalu 10. grudnia 2020 (czwartek), na zajęciach; zakres materiału: monodia świecka w średniowieczu; organum; conductus i motet w XIII wieku

Klasa IV B – sprawdzian pisemny na testportalu 10. grudnia 2020 (czwartek), na zajęciach; zakres materiału: twórczość J.S. Bacha

Klasa V A – sprawdzian pisemny na testportalu 11. grudnia 2020 (piątek), na zajęciach; zakres materiału: miniatura instrumentalna w XIX wieku

Klasa II wokalna – sprawdzian ustny na dyżurach do 12. grudnia 2020 (sobota); zakres materiału: madrygaliści włoscy; renesans we Francji, Anglii, Niemczech i w Polsce

Klasa VI B – sprawdzian ustny na dyżurach do 12. grudnia 2020 (sobota); zakres materiału: neoklasycyzm; postmodernizm; folkloryzm

Klasa VI B – test słuchowy 15. grudnia 2020 (wtorek), na zajęciach; zakres: utwory z kanonu omówione na zajęciach (utwory zostały zaznaczone w kanonie umieszczonym na Teamsach)

II SEMESTR

Klasa VI B – sprawdzian ustny na dyżurach do 5. lutego 2021 (piątek); zakres materiału: poszukiwania sonorystyczne (bruityzm, topofonia, muzyka konkretna, muzyka elektroniczna, spektralizm, polski sonoryzm); inspiracje jazzem w muzyce kompozytorów XX wieku; awangardowe kierunki w muzyce 2. poł. XX wieku (minimalizm, aleatoryzm, muzyka stochastyczna, teatr instrumentalny, happening).

Klasa III wokalna – sprawdzian ustny na dyżurach do 12. lutego 2021 (piątek); zakres materiału: życie i twórczość L. van Beethovena