Sprawdziany i testy słuchowe

I SEMESTR

Klasa IV wokalna – Sprawdzian ustny na dyżurach do 1. października 2021 roku (piątek); zakres materiału: opera romantyczna we Włoszech i w krajach słowińskich (Rosja, Czechy, Polska)

Klasa VI A – Sprawdzian ustny na dyżurach do 22. października 2021 roku (piątek); zakres materiału: impresjonizm, ekspresjonizm, witalizm

Klasa III C – Sprawdzian pisemny 26. października 2021 roku (wtorek); zakres materiału: muzyka starożytnej Grecji; chorał gregoriański

Klasa V B – Sprawdzian pisemny 4. listopada 2021 roku (czwartek); zakres materiału: pieśń w epoce romantyzmu (Niemcy, Francja, Rosja, Polska)

Klasa III wokalna – Sprawdzian ustny na dyżurach do 5. listopada 2021 roku (piątek); zakres materiału: życie i twórczość Josepha Haydna

Klasa IV B – Sprawdzian pisemny 18. listopada 2021 roku (czwartek); zakres materiału: barok w muzyce polskiej; życiorys Johanna Sebastiana Bacha; muzyka na instrumenty klawiszowe Johanna Sebastiana Bacha

Klasa IV A – Sprawdzian pisemny 19. listopada 2021 roku (piątek); zakres materiału: barok w muzyce polskiej; życiorys Johanna Sebastiana Bacha; muzyka na instrumenty klawiszowe Johanna Sebastiana Bacha

Klasa IV wokalna – Sprawdzian ustny na dyżurach do 19. listopada 2021 roku (piątek); zakres materiału: impresjonizm, ekspresjonizm, witalizm

Klasa IV wokalna – test słuchowy z muzyki XX wieku 15. grudnia 2021 roku (środa – na zajęciach)

Klasa VI A – Sprawdzian ustny na dyżurach do 17. grudnia 2021 roku (piątek); zakres materiału: neoklasycyzm, folkloryzm, eksperymenty z brzmieniem w muzyce XX wieku

Klasa III C – Sprawdzian ustny na dyżurach do 17. grudnia 2021 roku (piątek); zakres materiału: monodia świecka w średniowieczu (monodia łacińska, trubadurzy i truwerzy, minnesingerzy i meistersingerzy, trubadurzy w Hiszpanii, monodia w Polsce)

Klasa IV A – Sprawdzian ustny na dyżurach do 17. grudnia 2021 roku (piątek); zakres materiału: muzyka kameralna, orkiestrowa, „Kunst der Fuge”, „Musikalisches Opfer” i twórczość kantatowa Johanna Sebastiana Bacha

Klasa VI A – test słuchowy z muzyki XX wieku 17.  grudnia 2021 roku (piątek – na zajęciach)

Klasa IV B – Sprawdzian ustny na dyżurach do 17. grudnia 2021 roku (piątek); zakres materiału: muzyka kameralna, orkiestrowa, „Kunst der Fuge”, „Musikalisches Opfer” i twórczość wokalno-instrumentalna Johanna Sebastiana Bacha

Klasa V B – Sprawdzian ustny do 17. grudnia 2021 roku (piątek); zakres materiału: miniatura instrumentalna w XIX wieku

Klasa III wokalna – Sprawdzian ustny do 17. grudnia 2021 roku (piątek); zakres materiału: życie i twórczość Wolfganga Amadeusa Mozarta