Sprawdziany i testy słuchowe

I SEMESTR

Klasa III A – Sprawdzian ustny, 19.10.2018 (piątek); zakres materiału: muzyka w starożytnej Grecji; chorał gregoriański i jego zastosowanie w liturgii

Klasa IV wok. – Sprawdzian ustny na dyżurach do 19.10.2018 (piątek); zakres materiału: impresjonizm w muzyce

Klasa V B – Sprawdzian pisemny 23.10.2018 (wtorek); zakres materiału: pieśń w epoce romantyzmu

Klasa I wok. – Sprawdzian ustny 24.10.2018 (środa); zakres materiału: muzyka – definicja, geneza, rodzaje muzyki; elementy dzieła muzycznego – melodyka, rytmika, harmonika, dynamika, agogika, kolorystyka

Klasa V C – Sprawdzian pisemny 25.10.2018 (czwartek); zakres materiału: pieśń w epoce romantyzmu

Klasa VI B  – Sprawdzian ustny na dyżurach do 26.10.2018 (piątek); zakres materiału: impresjonizm, ekspresjonizm, witalizm

Klasa I B – Sprawdzian pisemny 20.11.2018 (wtorek); zakres materiału: muzyka – definicja, geneza, podziały w muzyce; elementy dzieła muzycznego – melodyka, rytmika, harmonika, agogika, dynamika, kolorystyka

Klasa IV wok. – Sprawdzian ustny na dyżurach do 23.11.2018 (piątek); zakres materiału: ekspresjonizm i witalizm w muzyce

Klasa VI B  – Sprawdzian ustny na dyżurach do 30.11.2018 (piątek); zakres materiału: neoklasycyzm i postmodernizm

Klasa V B – Sprawdzian ustny na dyżurach do 30.11.2018 (piątek); zakres materiału: miniatura w epoce romantyzmu

Klasa V C – Sprawdzian ustny na dyżurach do 30.11.2018 (piątek); zakres materiału: miniatura w epoce romantyzmu

Klasa III A – Sprawdzian ustny 30.11.2018 (piątek); zakres materiału: monodia świecka (Carmina Burana; trubadurzy; truwerzy; minnesingerzy; meistersingerzy; Cantigas de Santa Maria)

Klasa I wok. – Sprawdzian ustny na dyżurach do 14.12.2018 (piątek); zakres materiału: faktura w muzyce; budowa okresowa i ewolucyjna; formy obecne w pieśniach; forma ronda; forma wariacji klasycznych; forma sonatowa

Klasa IV wok. – Test słuchowy z muzyki XX wieku, 18.12.2018 (wtorek)

Klasa VI B – Test słuchowy z muzyki XX wieku, 19.12.2018 (środa)

Klasa IV wok. – Sprawdzian ustny na dyżurach do 4.01.2019 (piątek); zakres materiału: neoklasycyzm i postmodernizm

Klasa III A – Sprawdzian ustny 4.01.2019 (piątek); zakres materiału: średniowieczna muzyka wielogłosowa – organum i conductus

Klasa IV wok. i  VI B – Poprawkowy test słuchowy z muzyki XX wieku, 04.01.2019 (piątek)!

II SEMESTR

Klasa VI B  – Sprawdzian ustny na dyżurach do 1.02.2019 (piątek); zakres materiału: folkloryzm; poszukiwania sonorystyczne (bruityzm, topofonia, sonoryzm w Polsce, spektralizm, muzyka konkretna, muzyka elektroniczna, O. Messiaen, J. Cage)

Klasa III A – Sprawdzian ustny, 15.02.2019 (piątek); zakres materiału: motet w XIII wieku; Ars nova we Francji; włoskie trecento

Klasa IV wok. – Sprawdzian ustny na dyżurach do 15.02.2019 (piątek); zakres materiału: folkloryzm;  poszukiwania sonorystyczne (bruityzm, topofonia, sonoryzm w Polsce, spektralizm, muzyka konkretna, muzyka elektroniczna, O. Messiaen, J. Cage)

Klasa V B – Sprawdzian pisemny, 19.02.3019 (wtorek); zakres materiału: symfonia; symfoniczne gatunki muzyki programowej (uwertura koncertowa, poemat symfoniczny, suita symfoniczna)

Klasa I wok. – Sprawdzian pisemny, 20.02.2019 (środa); zakres materiału: gatunki muzyki instrumentalnej: symfonia; concerto grosso; koncert solowy; sonata; suita; miniatura instrumentalna

Klasa V C – Sprawdzian pisemny, 21.02.3019 (czwartek); zakres materiału: symfonia; symfoniczne gatunki muzyki programowej (uwertura koncertowa, poemat symfoniczny, suita symfoniczna)

Klasa I B – Sprawdzian pisemny, 26.02.2019 (wtorek): zakres materiału: faktura w muzyce; systematyka instrumentów muzycznych; chordofony smyczkowe

Klasa VI B – Sprawdzian ustny na dyżurach do 1.03.2019 (piątek); zakres materiału: inspiracje jazzem w muzyce kompozytorów XX wieku; awangarda w 2. połowie XX wieku; techniki kompozytorskie

Klasa VI B – Sprawdzian ustny na dyżurach do 15.03.2019 (piątek); zakres materiału: kompozytorzy XX wieku; muzyka w świecie starożytnym

Klasa IV wok. – Sprawdzian ustny na dyżurach do 22.03.2019 (piątek); zakres materiału: inspiracje jazzem w muzyce kompozytorów XX wieku; awangarda w 2. połowie XX wieku; techniki kompozytorskie

Klasa VI B – Sprawdzian ustny na dyżurach do 22.03.2019 (piątek); zakres materiału: średniowiecze w muzyce

Uczniowie klasy V hospitujący klasę VI: Filip, Karol, Michał – 22.03.2019 (piątek), godz. 12.00; Test słuchowy z klasy V

Klasa I wok. – Sprawdzian ustny 27.03.2019 (środa); zakres materiału: wybrane gatunki muzyki wokalno-instrumentalnej (opera, oratorium, msza)

Klasa V C – Sprawdzian pisemny, 28.03.3019 (czwartek); zakres materiału: koncert solowy w XIX wieku; opera i dramat muzyczny w Niemczech; opera we Francji

Klasa VI B – Sprawdzian ustny na dyżurach do 29.03.2019 (piątek); zakres materiału: renesans w muzyce

Klasa IV wok. – Sprawdzian ustny na dyżurach do 29.03.2019 (piątek); zakres materiału: kompozytorzy XX wieku; muzyka w świecie starożytnym

Klasa IV wok. – Sprawdzian ustny na dyżurach do 5.04.2019 (piątek); zakres materiału: średniowiecze w muzyce

Klasa V B – Sprawdzian ustny na dyżurach do 5.04.3019 (piątek); zakres materiału: koncert solowy w XIX wieku; opera i dramat muzyczny w Niemczech; opera we Francji

Klasa III A – Sprawdzian ustny, 5.04.2019 (piątek); zakres materiału: średniowiecze w muzyce polskiej; działalność szkoły burgundzkiej; działalność renesansowej szkoły franko-flamandzkiej

Klasa VI B – Sprawdzian ustny na dyżurach do 12.04.2019 (piątek); zakres materiału: opera barokowa; barok w muzyce polskiej

Klasa IV wok. – Sprawdzian ustny na dyżurach do 12.04.2019 (piątek); zakres materiału: renesans w muzyce

Klasa I B – Sprawdzian ustny na dyżurach do 26.04.2019 (piątek); zakres materiału: chordofony szarpane i uderzane

Klasa I wok. Sprawdzian ustny na dyżurach do 26.04.2019 (piątek); zakres materiału: muzyka starożytnej Grecji; chorał gregoriański (charakterystyka, formy liturgiczne, tropy i sekwencje)