Plan wszystkich zajęć teoretycznych 2022/2023

UWAGA UCZNIOWIE WSZYSTKICH KLAS WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO ORAZ RYTMIKI!!!

W roku szkolnym 2022/2023, podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie sami będą zapisywać się do grup z przedmiotów teoretycznych. Aby dostać się do wybranej grupy należy przyjść na pierwsze zajęciaW wyjątkowych sytuacjach można zapisywać się u nauczycieli drogą mailową:

prof. Lucjan Dmytrzak: lucjan.dmytrzak@gmail.com

prof. Małgorzata Janik: janikmalgo@gmail.com

prof. Urszula Kowalczyk: ulazal1@yahoo.pl

prof. Magdalena Mądro: magda.wisdo@gmail.com

prof. Marcin Pałka: marcinpalka@yahoo.com

prof. Michał Pawełek: mlpw@wp.pl

prof. Magdalena Silberring: magda.silberring@gmail.com

prof. Joanna Solecka: joanna.solecka@interia.pl

prof. Magdalena Świerk: magdaloza@wp.pl

prof. Martyna Węgrzyn: wegrzyn.martyna@gmail.com

prof. Magdalena Wiktorczyk-Dzioba: magdalena.wiktorczyk.dzioba@gmail.com

prof. Joanna Wiśnios: asiajurekw@gmail.com

prof. Zofia Wolska-Laidler: zosiawolskalaidler@interia.pl

prof. Anna Wyżga-Rysiewicz: an.wyzga@gmail.com

prof. Paulina Zgliniecka-Hojda: p.zgliniecka@interia.pl

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przydziale do danej grupy zdecyduje kolejność zgłoszeń!

W celu zmiany wybranej wcześniej grupy na inną konieczne będzie skontaktowanie się z kierownikiem Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych (sala 44):

wtorek: 18:00-19:00

środa: 19:30-20:00

czwartek: 19:00-20:00

piątek: 12:00-13:00

PRZEDMIOTY OGÓLNOMUZYCZNE 2022/2023

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA I

LITERATURA MUZYCZNA

I A prof. Joanna Wiśnios wtorek 17:00-17:45 sala 44
I B  prof. Martyna Węgrzyn poniedziałek 15:45-16:30 sala 25
I C prof. Martyna Węgrzyn czwartek 17:45-18:30 sala 25
I D prof. Anna Wyżga-Rysiewicz środa 16:15-17:00 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI

EDYCJI NUT

I A prof. Lucjan Dmytrzak poniedziałek

czwartek

17:00-17:45

17:00-18:30

sala 34

sala 34

I B prof. Michał Pawełek
wtorek

piątek

15:45-16:30

16:45-18:15

sala 11

sala 11

I C prof. Małgorzata Janik poniedziałek

czwartek

17:45-19:15

18:30-19:15

sala 28

sala 28

I D prof. Magdalena Świerk środa

piątek

17:00-17:45

15:00-16:30

sala 29

sala 29

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA II

LITERATURA MUZYCZNA

II A prof. Martyna Węgrzyn
poniedziałek 15:00-15:45 sala 25
II B prof. Joanna Solecka
piątek 17:30-18:15 sala 28
II C prof. Lucjan Dmytrzak
wtorek 15:45-16:30 sala 34
II D prof. Lucjan Dmytrzak poniedziałek 18:30-19:15 sala 34

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT

II A prof. Małgorzata Janik
poniedziałek

czwartek

15:45-16:30

15:00-16:30

sala 28

sala 28

II B  prof. Lucjan Dmytrzak
wtorek

czwartek

17:00-18:30

18:30-19:15

sala 34

sala 34

II C  prof. Magdalena Świerk
poniedziałek

piątek

19:15-20:00

16:45-18:15

sala 44

sala 29

II D prof. Magdalena Świerk poniedziałek

piątek

17:00-18:30

18:15-19:00

sala 44

sala 29

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA III

HISTORIA MUZYKI

III A prof. Anna Wyżga-Rysiewicz
piątek 9:00-10:30 sala 25
III B  prof. Joanna Solecka piątek 18:30-20:00 sala 28
III C  prof. Joanna Solecka
wtorek 17:00-18:30 sala 28
III D prof. Martyna Węgrzyn czwartek 16:00-17:30 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I HARMONIA

III A prof. Magdalena Silberring wtorek

piątek

10:30-12:00

10:30-12:00

sala 17

sala 17

III B prof. Urszula Kowalczyk poniedziałek

czwartek

15:00-16:30

15:00-16:30

sala 29

sala 29

III C prof. Paulina Zgliniecka-Hojda wtorek

piątek

15:30-17:00

15:30-17:00

sala 29

sala 37

III D prof. Magdalena Mądro poniedziałek

czwartek

17:30-19:00

17:30-19:00

sala 37

sala 37

III E prof. Magdalena Wiktorczyk-Dzioba wtorek

piątek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 17

sala 17

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA IV

HISTORIA MUZYKI

IV A prof. Anna Wyżga-Rysiewicz
piątek 10:30-12:00 sala 25
IV B  prof. Anna Wyżga-Rysiewicz
piątek 15:00-16:30 sala 25
IV C  prof. Joanna Wiśnios
wtorek 15:00-16:30 sala 44
IV D prof. Martyna Węgrzyn poniedziałek 17:00-18:30 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I HARMONIA

UWAGA UCZNIOWIE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UCZĘSZCZAĆ NA CONCERT BAND PROF. FRANKOWICZA!
NIE WYBIERAJCIE GRUPY IV C.
IV A prof. Lucjan Dmytrzak
wtorek

piątek

9:00-10:30

9:00-10:30

sala 34

sala 34

IV B prof. Zofia Wolska-Laidler poniedziałek

czwartek

15:00-16:30

15:00-16:30

sala 11

sala 11

IV C prof. Magdalena Wiktorczyk-Dzioba
wtorek

piątek

18:30-20:00

18:30-20:00

sala 17

sala 17

IV D prof. Marcin Pałka
wtorek

piątek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 37

sala 44

IV E prof. Paulina Zgliniecka-Hojda poniedziałek

środa

18:30-20:00

15:00-16:30

sala 17

sala 17

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA V

HISTORIA MUZYKI

UWAGA UCZNIOWIE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UCZĘSZCZAĆ NA CONCERT BAND PROF. FRANKOWICZA!
NIE WYBIERAJCIE GRUPY V D.
V A prof. Joanna Wiśnios
piątek 10:30-12:00 sala 44
V B prof. Joanna Wiśnios
czwartek 17:30-19:00 sala 44
V C prof. Anna Wyżga-Rysiewicz
wtorek 15:00-16:30 sala 28
V D prof. Martyna Węgrzyn wtorek 18:30-20:00 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I HARMONIA

V A prof. Urszula Kowalczyk
wtorek

piątek

9:00-10:30

9:00-10:30

sala 29

sala 29

V B  prof. Magdalena Silberring
wtorek

piątek

15:00-16:30

15:00-16:30

sala 17

sala 17

V C  prof. Magdalena Mądro
poniedziałek

czwartek

15:00-16:30

15:00-16:30

sala 37

sala 37

V D prof. Magdalena Mądro
poniedziałek

czwartek

19:00-20:30

19:00-20:30

sala 37

sala 37

V E prof. Paulina Zgliniecka-Hojda wtorek

piątek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 29

sala 37

FORMY MUZYCZNE

UWAGA UCZNIOWIE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UCZĘSZCZAĆ NA CONCERT BAND PROF. FRANKOWICZA!
NIE WYBIERAJCIE GRUPY V D.
V A prof. Lucjan Dmytrzak
wtorek 10:30-12:00 sala 34
V B prof. Michał Pawełek
wtorek 16:45-18:15 sala 11
V C prof. Michał Pawełek
piątek 18:30-20:00 sala 11
V D prof. Joanna Solecka wtorek 18:30-20:00 sala 28

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA VI

HISTORIA MUZYKI

VI A prof. Anna Wyżga-Rysiewicz
wtorek 10:30-12:00 sala 25
VI B prof. Joanna Wiśnios
czwartek 15:45-17:15 sala 44
VI C prof. Martyna Węgrzyn
wtorek 17:00-18:30 sala 25
VI D prof. Martyna Węgrzyn poniedziałek 18:30-20:00 sala 25

FAKULTET Z HISTORII MUZYKI

JEDNA GODZINA W TYGODNIU – DLA UCZNIÓW, KTÓRZY WYBIORĄ HISTORIĘ MUZYKI JAKO PRZEDMIOT DYPLOMOWY
prof. Martyna Węgrzyn
wtorek 16:00-16:45 sala 25
prof. Joanna Wiśnios
środa 15:00-15:45 sala 44
prof. Joanna Wiśnios czwartek 15:00-15:45 sala 44

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

VI A prof. Magdalena Silberring
wtorek

piątek

12:00-12:45

12:00-12:45

sala 17

sala 17

VI B  prof. Michał Pawełek
wtorek

piątek

15:00-15:45

15:00-15:45

sala 11

sala 11

VI C  prof. Zofia Wolska-Laidler
poniedziałek

czwartek

17:00-17:45

17:45-18:30

sala 11

sala 11

VI D Urszula Kowalczyk poniedziałek

czwartek

16:45-17:30

16:45-17:30

sala 29

sala 29

FORMY MUZYCZNE

UWAGA UCZNIOWIE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UCZĘSZCZAĆ NA CONCERT BAND PROF. FRANKOWICZA!
NIE WYBIERAJCIE GRUPY VI B.
VI A prof. Lucjan Dmytrzak
piątek 10:30-12:00 sala 34
VI B prof. Michał Pawełek
wtorek 18:30-20:00 sala 11
VI C prof. Lucjan Dmytrzak poniedziałek 15:00-16:30 sala 34
VI D prof. Joanna Solecka piątek 16:00-17:30 sala 28

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA I

HISTORIA MUZYKI

prof. Joanna Wiśnios
środa 17:45-19:15 sala 44

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Magdalena Świerk
poniedziałek

środa

15:00-15:45

15:00-15:45

sala 44

sala 29

ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT

prof. Magdalena Świerk
poniedziałek

środa

15:45-16:30

15:45-16:30

sala 44

sala 29

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik poniedziałek

środa

14:15-15:00

16:30-17:15

sala 28

sala 28

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA II

HISTORIA MUZYKI

prof. Anna Wyżga-Rysiewicz środa  14:45-16:15 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Urszula Kowalczyk
poniedziałek

czwartek

18:30-19:15

18:30-19:15

sala 29

sala 29

HARMONIA

prof. Lucjan Dmytrzak
poniedziałek

czwartek

17:45-18:30

19:15-20:00

sala 34

sala 34

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik środa

czwartek

czwartek

14:00-14:45

17:00-17:45

17:45-18:30

sala 28

sala 28

sala 28

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA III

HISTORIA MUZYKI

prof. Martyna Węgrzyn
czwartek 18:30-20:00 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Urszula Kowalczyk
poniedziałek

czwartek

17:30-18:15

17:30-18:15

sala 29

sala 29

HARMONIA

prof. Magdalena Mądro
poniedziałek

czwartek

16:30-17:15

16:30-17:15

sala 37

sala 37

FORMY MUZYCZNE

prof. Lucjan Dmytrzak
czwartek 15:00-16:30 sala 34

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik
poniedziałek

środa

środa

15:00-15:45

14:45-15:30

15:30-16:15

sala 28

sala 28

sala 28

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA IV

HISTORIA MUZYKI

prof. Joanna Wiśnios
środa 15:45-17:15 sala 44

FAKULTET Z HISTORII MUZYKI

DLA UCZNIÓW, KTÓRZY WYBIORĄ HISTORIĘ MUZYKI JAKO PRZEDMIOT DYPLOMOWY
prof. Joanna Wiśnios
środa 15:00-15:45 sala 44

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Magdalena Świerk
poniedziałek

środa

18:30-19:15

14:15-15:00

sala 44

sala 29

HARMONIA

prof. Magdalena Silberring wtorek

piątek

14:15-15:00

14:15-15:00

sala 17

sala 17

FORMY MUZYCZNE

prof. Lucjan Dmytrzak
piątek 15:00-16:30 sala 34

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik
poniedziałek

poniedziałek

czwartek

17:00-17:45

19:15-20:00

14:15-15:00

sala 28

sala 28

sala 28