Plan wszystkich zajęć teoretycznych

UWAGA UCZNIOWIE WSZYSTKICH KLAS WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO ORAZ RYTMIKI!!!

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach eksperymentu uczniowie sami będą zapisywać się do grup z przedmiotów teoretycznych. Aby dostać się do wybranej grupy należy przyjść na pierwsze zajęcia. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przydziale do danej grupy zdecyduje kolejność zgłoszeń.

W celu zmiany wybranej wcześniej grupy na inną konieczne będzie skontaktowanie się z kierownikiem Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych (sala 44):

wtorek: 19:15-20:00

środa: 18:30-19:15

czwartek: 18:30-19:15

piątek: 10:30-11:30

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOMUZYCZNE 2019/2020

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA I

LITERATURA MUZYCZNA

I A prof. Krzysztof Cyran środa 15:30-16:15 sala 28
I B  prof. Krzysztof Cyran wtorek 17:00-17:45 sala 28
I C prof. Lucjan Dmytrzak poniedziałek 15:45-16:30 sala 34
I D prof. Anna Wyżga piątek 17:45-18:30 sala 25

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI

EDYCJI NUT

I A prof. Magdalena Świerk poniedziałek

środa

17:00-18:30

16:30-17:15

sala 44

sala 29

 I B prof. Marcin Pałka
wtorek

piątek

16:15-17:00

16:00-17:30

sala 17

sala 44

I C prof. Lucjan Dmytrzak poniedziałek

czwartek

17:00-17:45

15:30-17:00

sala 34

sala 34

I D prof. Lucjan Dmytrzak wtorek

piątek

17:00-18:30

17:00-17:45

sala 34

sala 34

I E prof. Urszula Kowalczyk poniedziałek

czwartek

15:00-15:45

17:00-18:30

sala 29

sala 29

 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA II

LITERATURA MUZYCZNA

II A prof. Martyna Węgrzyn
poniedziałek 14:45-15:30 sala 25
II B prof. Joanna Wiśnios
wtorek 18:30-19:15 sala 44
II C prof. Lucjan Dmytrzak
czwartek 17:00-17:45 sala 34
II D prof. Krzysztof Cyran środa 16:15-17:00 sala 28

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT

II A prof. Magdalena Świerk
poniedziałek

środa

15:00-16:30

17:15-18:00

sala 44

sala 29

II B  prof. Małgorzata Janik
poniedziałek

czwartek

17:00-18:30

17:45-18:30

sala 28

sala 28

II C  prof. Michał Pawełek
wtorek

piątek

17:45-18:30

18:00-19:30

sala 11

sala 11

II D prof. Krzysztof Cyran wtorek

czwartek

17:45-19:15

16:15-17:00

sala 28

sala 25

II E prof. Urszula Kowalczyk poniedziałek

czwartek

15:45-16:30

15:00-16:30

sala 29

sala 29

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA III

HISTORIA MUZYKI

III A prof. Anna Wyżga
wtorek 10:30-12:00 sala 25
III B  prof. Joanna Wiśnios czwartek 15:00-16:30 sala 44
III C  prof. Martyna Węgrzyn
poniedziałek 17:00-18:30 sala 25
III D prof. Martyna Węgrzyn wtorek 17:00-18:30 sala 25

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I HARMONIA

III A prof. Magdalena Silberring wtorek

piątek

9:00-10:30

10:30-12:00

sala 17

sala 17

III B prof. Lucjan Dmytrzak wtorek

piątek

18:30-20:00

18:30-20:00

sala 34

sala 34

III C prof. Zofia Wolska-Laidler poniedziałek

czwartek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 11

sala 11

III D prof. Natalia Szwab poniedziałek

czwartek

15:00-16:30

15:00-16:30

sala 17

sala 17

III E prof. Joanna Ślusarczyk środa

sobota

15:00-16:30

12:00-13:30

sala 17

sala 17

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA IV

HISTORIA MUZYKI

IV A prof. Joanna Wiśnios
piątek 9:00-10:30 sala 44
IV B  prof. Anna Wyżga
czwartek 18:30-20:00 sala 25
IV C  prof. Martyna Węgrzyn
poniedziałek 15:30-17:00 sala 25
IV D prof. Martyna Węgrzyn wtorek 18:30-20:00 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I HARMONIA

IV A prof. Magdalena Mądro
wtorek

piątek

10:30-12:00

10:30-12:00

sala 37

sala 37

IV B prof. Natalia Szwab poniedziałek

czwartek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 17

sala 17

IV C prof. Agnieszka Draus
wtorek

piątek

15:15-16:45

15:15-16:45

sala 37

sala 37

IV D prof. Agnieszka Draus
wtorek

piątek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 37

sala 37

IV E prof. Urszula Kowalczyk poniedziałek

środa

18:30-20:00

15:30-17:00

sala 29

sala 37

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA V

HISTORIA MUZYKI

V A prof. Marek Dolewka
piątek 10:30-12:00 sala 25
V B prof. Marek Dolewka
piątek 17:00-18:30 sala 29
V C prof. Anna Wyżga
środa 15:00-16:30 sala 25

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I HARMONIA

V A prof. Magdalena Silberring
wtorek

piątek

10:30-12:00

9:00-10:30

sala 17

sala 17

V B  prof. Magdalena Mądro
poniedziałek

czwartek

17:45-19:15

16:15-17:45

sala 37

sala 37

V C  prof. Marcin Pałka
wtorek

piątek

17:00-18:30

17:30-19:00

sala 17

sala 44

V D prof. Zofia Wolska-Laidler
poniedziałek

piątek

15:00-16:30

15:00-16:30

sala 11

sala 11

 

FORMY MUZYCZNE

V A prof. Lucjan Dmytrzak
wtorek 9:00-10:30 sala 34
V B prof. Krzysztof Cyran
wtorek 15:00-16:30 sala 28
V C prof. Krzysztof Cyran
czwartek 14:45-16:15 sala 25

 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA VI

HISTORIA MUZYKI

VI A prof. Marek Dolewka
wtorek

piątek

10:30-12:00

12:00-12:45

sala 44

sala 25

VI B prof. Joanna Wiśnios
środa

czwartek

15:00-16:30

17:45-18:30

sala 44

sala 44

VI C prof. Joanna Wiśnios
wtorek

czwartek

17:00-18:30

17:00-17:45

sala 44

sala 44

VI D prof. Anna Wyżga wtorek

piątek

15:00-16:30

17:00-17:45

sala 29

sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

VI A prof. Magdalena Silberring
wtorek

piątek

12:00-12:45

12:45-13:30

sala 17

sala 17

VI B  prof. Zofia Wolska-Laidler
poniedziałek

czwartek

18:30-19:15

15:00-15:45

sala 11

sala 11

VI C  prof. Magdalena Mądro
poniedziałek

czwartek

19:15-20:00

17:45-18:30

sala 37

sala 37

VI D prof. Lucjan Dmytrzak
poniedziałek

piątek

17:45-18:30

17:45-18:30

sala 34

sala 34

VI E prof. Magdalena Mądro poniedziałek

czwartek

16:00-16:45

18:30-19:15

sala 37

sala 37

FORMY MUZYCZNE

VI A prof. Lucjan Dmytrzak
piątek 10:30 12:00 sala 34
VI B prof. Michał Pawełek
wtorek 18:30-20:00 sala 11
VI C prof. Krzysztof Cyran środa 17:00-18:30 sala 28
VI D prof. Lucjan Dmytrzak piątek 15:00-16:30 sala 34

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA I

HISTORIA MUZYKI

prof. Joanna Wiśnios
środa 17:00-18:30 sala 44

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Magdalena Świerk
poniedziałek

środa

18:30-19:15

15:00-15:45

sala 44

sala 29

ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT

prof. Magdalena Świerk
poniedziałek

środa

19:15-20:00

15:45-16:30

sala 44

sala 29

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik

 

prof. Magdalena Silberring

środa

czwartek

piątek

14:15-15:00

18:30-19:15

12:00-12:45

sala 11

sala 28

sala 17

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA II

HISTORIA MUZYKI

prof. Joanna Wiśnios wtorek  15:00-16:30 sala 44

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Urszula Kowalczyk
poniedziałek

środa

17:45-18:30

14:45-15:30

sala 29

sala 37

HARMONIA

prof. Magdalena Mądro
poniedziałek

czwartek

17:00-17:45

15:00-15:45

sala 37

sala 37

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik poniedziałek

środa

środa

czwartek

18:30-19:15

15:30-16:15

16:15-17:00

14:15-15:00

sala 28

sala 11

sala 11

sala 28

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA III

HISTORIA MUZYKI

prof. Anna Wyżga
piątek 15:15-16:45 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Małgorzata Janik
poniedziałek

czwartek

15:00-15:45

17:00-17:45

sala 28

sala 28

HARMONIA

prof. Zofia Wolska-Laidler
czwartek

piątek

15:45-16:30

17:00-17:45

sala 11

sala 11

FORMY MUZYCZNE

prof. Lucjan Dmytrzak
czwartek 17:45-19:15 sala 34

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik
poniedziałek

poniedziałek

czwartek

14:15-15:00

15:45-16:30

15:00-15:45

sala 28

sala 28

sala 28

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA IV

HISTORIA MUZYKI

prof. Anna Wyżga
wtorek

czwartek

17:00-17:45

17:00-18:30

sala 29

sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Urszula Kowalczyk
poniedziałek

środa

17:00-17:45

14:00-14:45

sala 29

sala 37

HARMONIA

prof. Natalia Szwab poniedziałek

czwartek

18:30-19:15

18:30-19:15

sala 17

sala 17

FORMY MUZYCZNE

prof. Lucjan Dmytrzak
wtorek 15:00-16:30 sala 34

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik
czwartek 15:45-16:30 sala 28