Plan wszystkich zajęć teoretycznych

PRZEDMIOTY OGÓLNOMUZYCZNE 2018/2019

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA I

LITERATURA MUZYCZNA

I A prof. Anna Wyżga środa 17:00-17:45 sala 25
I B  prof. Joanna Wiśnios wtorek 18:30-19:15 sala 44
I C prof. Anna Wyżga piątek 17:30-18:15 sala 25
I D prof. Krzysztof Cyran czwartek 15:45-16:30 sala 29
I E prof. Anna Wyżga poniedziałek 17:45-18:30 sala 29

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI

EDYCJI NUT

I A prof. Magdalena Świerk poniedziałek

środa

17:00-18:30

17:45-18:30

sala 44

sala 29

 I B prof. Małgorzata Janik
poniedziałek

czwartek

17:00-17:45

17:00-18:30

sala 28

sala 28

I C prof. Michał Pawełek wtorek

piątek

17:45-18:30

17:00-18:30

sala 11

sala 11

I D prof. Krzysztof Cyran wtorek

czwartek

17:45-19:15

15:00-15:45

sala 28

sala 29

I E prof. Urszula Kowalczyk wtorek

piątek

18:30-20:00

18:30-19:15

sala 29

sala 29

 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA II

LITERATURA MUZYCZNA

II A prof. Anna Wyżga
środa 17:45-18:30 sala 25
II B prof. Anna Wyżga
piątek 15:00-15:45 sala 25
II C prof. Lucjan Dmytrzak
poniedziałek 17:45-18:30 sala 34
II D prof. Lucjan Dmytrzak wtorek 15:00-15:45 sala 34

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT

II A prof. Magdalena Świerk
poniedziałek

środa

15:00-16:30

17:00-17:45

sala 44

sala 29

II B  prof. Magdalena Świerk
poniedziałek

środa

18:30-19:15

15:00-16:30

sala 44

sala 29

II C  prof. Marcin Pałka
wtorek

piątek

15:30-17:00

16:00-16:45

sala 17

sala 44

II D prof. Lucjan Dmytrzak wtorek

piątek

15:45-16:30

15:00-16:30

sala 34

sala 34

II E prof. Krzysztof Cyran wtorek

czwartek

17:00-17:45

17:00-18:30

sala 28

sala 29

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA III

HISTORIA MUZYKI

III A prof. Joanna Wiśnios
piątek 9:00-10:30 sala 44
III B  prof. Anna Wyżga poniedziałek 18:30-20:00 sala 29
III C  prof. Anna Wyżga
wtorek 18:30-20:00 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I HARMONIA

III A prof. Magdalena Mądro wtorek

piątek

10:30-12:00

10.30-12:00

sala 37

sala 37

III B prof. Natalia Szwab poniedziałek

czwartek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 17

sala 17

III C prof. Agnieszka Draus wtorek

piątek

15:00-16:30

15:00-16:30

sala 37

sala 37

III D prof. Agnieszka Draus wtorek

piątek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 37

sala 37

III E prof. Urszula Kowalczyk środa

czwartek

15:00-16:30

17:00-18:30

sala 37

sala 25

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA IV

HISTORIA MUZYKI

IV A prof. Marek Dolewka
wtorek 10:30-12:00 sala 25
IV B  prof. Marek Dolewka
poniedziałek 17:00-18:30 sala 25
IV C  prof. Anna Wyżga
wtorek 15:30-17:00 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I HARMONIA

IV A prof. Lucjan Dmytrzak
wtorek

piątek

9:00-10:30

9:00-10:30

sala 34

sala 34

IV B prof. Magdalena Mądro poniedziałek

czwartek

18:30-20:00

18:30-20:00

sala 37

sala 37

IV C prof. Marcin Pałka
wtorek

piątek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 17

sala 44

IV D prof. Zofia Wolska-Laidler
poniedziałek

czwartek

15:00-16:30

15:00-16:30

sala 11

sala 11

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA V

HISTORIA MUZYKI

V A prof. Marek Dolewka
piątek 10:30-12:00 sala 25
V B prof. Joanna Wiśnios
wtorek 15:00-16:30 sala 44
V C prof. Joanna Wiśnios
czwartek 15:00-16:30 sala 44
V D prof. Anna Wyżga poniedziałek 15:30-17:00 sala 29

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU I HARMONIA

V A prof. Urszula Kowalczyk
wtorek

piątek

9:00-10:30

9:00-10:30

sala 29

sala 29

V B  prof. Zofia Wolska-Laidler
poniedziałek

czwartek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 11

sala 11

V C  prof. Joanna Ślusarczyk
środa

sobota

15:00-16:30

12:00-13:30

sala 17

sala 29

V D prof. Lucjan Dmytrzak
wtorek

piątek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 34

sala 34

V E prof. Magdalena Mądro poniedziałek

czwartek

17:00-18:30

17:00-18:30

sala 37

sala 37

 

FORMY MUZYCZNE

V A prof. Lucjan Dmytrzak
wtorek 10:30-12:00 sala 34
V B prof. Michał Pawełek
wtorek 18:30-20:00 sala 11
V C prof. Krzysztof Cyran
czwartek 18:30-20:00 sala 29
V D prof. Lucjan Dmytrzak poniedziałek 18:30-20:00 sala 34

 

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY I WYDZIAŁ RYTMIKI

KLASA VI

HISTORIA MUZYKI

VI A prof. Maciej Jochymczyk
wtorek

piątek

10:30-12:00

9:30-10:15

sala 44

sala 25

VI B prof. Joanna Wiśnios
środa

czwartek

17:00-18:30

17:45-18:30

sala 44

sala 44

VI C prof. Marek Dolewka
poniedziałek

piątek

15:45-16:30

17:00-18:30

sala 25

sala 28

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

VI A prof. Magdalena Mądro
wtorek

piątek

12:00-12:45

12:00-12:45

sala 37

sala 37

VI B  prof. Natalia Szwab
poniedziałek

czwartek

15:00-15:45

14:45-15:30

sala 17

sala 17

VI C  prof. Natalia Szwab
poniedziałek

czwartek

18:30-19:15

18:30-19:15

sala 17

sala 17

VI D prof. Agnieszka Draus
wtorek

piątek

18:30-19:15

18:30-19:15

sala 37

sala 37

FORMY MUZYCZNE

VI A prof. Lucjan Dmytrzak
piątek 10:30 12:00 sala 34
VI B prof. Krzysztof Cyran
środa 15:15-16.:45 sala 28
VI C prof. Lucjan Dmytrzak
czwartek 15:30-17:00 sala 34

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA I

HISTORIA MUZYKI

prof. Joanna Wiśnios
środa 15:00-16:30 sala 44

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Urszula Kowalczyk
wtorek

piątek

17:00-17:45

17:00-17:45

sala 29

sala 29

ZASADY MUZYKI Z ELEMENTAMI EDYCJI NUT

prof. Urszula Kowalczyk
wtorek

piątek

17:45-18:30

17:45-18:30

sala 29

sala 29

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik poniedziałek

środa

środa

18:30-19:15

17:00-17:45

17:45-18:30

sala 28

sala 11

sala 11

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA II

HISTORIA MUZYKI

prof. Anna Wyżga piątek  15:45-17:15 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Małgorzata Janik
poniedziałek

środa

17:45-18:30

16:00-16:45

sala 28

sala 11

HARMONIA

prof. ZofiaWolska-Laidler
poniedziałek

piątek

18:45-19:30

15:00-15:45

sala 11

sala 11

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik poniedziałek

poniedziałek

środa

środa

15:00-15:45

15:45-16:30

14:30-15:15

15:15-16:00

sala 28

sala 28

sala 11

sala 11

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA III

HISTORIA MUZYKI

prof. Anna Wyżga
środa 15:00-16:30 sala 25

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Urszula Kowalczyk
wtorek

piątek

16:00-16:45

16:00-16:45

sala 29

sala 29

HARMONIA

prof. Natalia Szwab
poniedziałek

czwartek

15:45-16:30

15:45-16:30

sala 17

sala 17

FORMY MUZYCZNE

prof. Lucjan Dmytrzak
czwartek 17:00-18:30 sala 34

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik
poniedziałek

czwartek

14:15-15:00

18:30-19:15

sala 28

sala 28

WYDZIAŁ WOKALNY

KLASA IV

HISTORIA MUZYKI

prof. Joanna Wiśnios
wtorek

czwartek

17:00-18:30

17:00-17:45

sala 44

sala 44

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

prof. Krzysztof Cyran
wtorek

środa

16:15-17:00

14:30-15:15

sala 28

sala 28

HARMONIA

prof. Magdalena Mądro poniedziałek

czwartek

15:30-16:15

16:15-17:00

sala 37

sala 37

FORMY MUZYCZNE

prof. Lucjan Dmytrzak
poniedziałek 16:15-17:45 sala 34

CZYTANIE NUT GŁOSEM

prof. Małgorzata Janik
czwartek

czwartek

14:45-15:30

15:30-16:15

sala 28

sala 28