Dla dyplomantów

 

1. Lista zagadnień do egzaminu dyplomowego (kliknij tutaj)
2. Lista kompozytorów do egzaminu dyplomowego (kliknij tutaj)

 

EGZAMIN DYPLOMOWY Z HISTORII MUZYKI
Zagadnienia – proponowany plan wypowiedzi:

 

1. Muzyka w świecie starożytnym – wersja 2014 (kliknij tutaj )

2. Jednogłosowa muzyka wczesnego średniowiecza – wersja 2014 (kliknij tutaj )

3. Rozwój wielogłosowości w muzyce średniowiecza – wersja 2014 (kliknij tutaj )

25. Muzyka polskiego średniowiecza – wersja 2014 (kliknij tutaj )

4. Muzyka religijna renesansu – wersja 2014 (kliknij tutaj )

5. Muzyka świecka renesansu – wersja 2014 (kliknij tutaj )

26. Muzyka polskiego renesansu (kliknij tutaj )

6. Niesceniczne gatunki muzyki wok.-instr. baroku (kliknij tutaj )

7. Opera barokowa (kliknij tutaj )

8. Rozwój gatunków instrumentalnych baroku (kliknij tutaj )

27. Barok w muzyce polskiej (kliknij tutaj )

9. Styl klasyczny w muzyce (kliknij tutaj )

10. Rozwój opery w XVIII wieku (kliknij tutaj )

11. Wczesny romantyzm w muzyce (kliknij tutaj )

12. Główne kierunki w muzyce 2 poł. XIX wieku (kliknij tutaj )

13. Szkoły narodowe (kliknij tutaj )

14. Niemiecka opera romantyczna i dramat muzyczny (kliknij tutaj )

15. Opera narodowa w XIX wieku (kliknij tutaj )

16. Opera włoska w XIX wieku (kliknij tutaj )

17. Opera francuska w XIX wieku (kliknij tutaj )

18. Rozwój pieśni w epoce romantyzmu (kliknij tutaj )

19. Powstanie i rozwój symfonii w muzyce klasycyzmu i romantyzmu (kliknij tutaj )

20. Muzyka programowa w epoce romantyzmu (kliknij tutaj )

28. Muzyka polskiego romantyzmu (kliknij tutaj )

21. Kierunki w muzyce przełomu XIX i XX w. oraz 1 poł. XX wieku – wersja 2014 (kliknij tutaj )

22. Kierunki w muzyce po II wojnie światowej – wersja 2014 (kliknij tutaj )

30. Muzyka polska po II wojnie światowej – wersja 2014 (kliknij tutaj )

29. Młoda Polska w muzyce (kliknij tutaj )

23. Koncert w rozwoju historycznym (kliknij tutaj )

24. Sonata w rozwoju historycznym (kliknij tutaj )

 

Opracowanie zagadnień: Joanna Wiśnios, Martyna Węgrzyn (22, 30), redakcja: Maciej Jochymczyk