Aktualności

HARMONOGRAM SPRAWDZIANÓW KOŃCOWYCH (DOPUSZCZENIOWYCH) I EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH Z PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH – KWIECIEŃ/MAJ 2019

02.04.2019 (Wt.), godz. 9:30, sala 37 – Sprawdzian końcowy z harmonii (pisemny i ustny) – kl. IV wok.

03.04.2019 (Śr.), godz. 14:00-14:45, sala 25, 34, 44 – Test z literatury muzycznej – kl. IV wok. i VI instr.

04.04.2019 (Czw.), godz. 14:00-15:15, sala 34 i 44 – Pisemny sprawdzian końcowy z kształcenia słuchu – kl. VI instr.

05.04.2019 (Pt.), godz. 12:00-16:00, sala 29, 34, 44 – Pisemny sprawdzian końcowy z form muzycznych – kl. IV wok. i VI instr.

08.04.2019 (Pon.), godz. 12:00, sala 34 – Sprawdzian końcowy z harmonii (pisemny i ustny) dla uczniów kl. V hospitujących kl. VI

08.04.2019 (Pon.), godz. 14:00, sala 28 – Sprawdzian końcowy z kształcenia słuchu (pisemny i ustny) – kl. IV wok.

09. 04.2019 (Wt.), godz. 12:00, sala 28 – Sprawdzian końcowy z czytania nut głosem – kl. IV wok.

10.04.2019 (Śr.), godz. 12:00, sala 37 – Ustny sprawdzian końcowy z kształcenia słuchu – kl. VI instr. (wg listy)

11.04.2019 (Czw.), godz. 14:30, sala 37 – Ustny sprawdzian końcowy z kształcenia słuchu – kl. VI instr. (wg listy)

12.04.2019 (Pt.), godz. 10:00, sala 37 – Ustny sprawdzian końcowy z kształcenia słuchu – kl. VI instr. (wg listy)

15.04.2019 (Pon.), godz. 14:00, sala 44 – Test poprawkowy z literatury muzycznej – kl. IV wok. i VI instr.

16.04.2019 (Wt.), godz. 12:00, sala 34 – Poprawa testu z form muzycznych – kl. IV wok. i VI instr.

EGZAMINY DYPLOMOWE – HISTORIA MUZYKI

26.04.2019 (Pt.) Termin dla maturzystów i  ew. dla chętnych

06.05.2019 (Pon.)

07.05.2019 (Wt.)

08.05.2019 (Śr.)

27.05.2019 (Pon.) Termin wyłącznie dla maturzystów