Miło mi powitać Uczniów oraz Studentów na mojej stronie internetowej.

Znajdziecie tu ważne informacje, dotyczące przedmiotów teoretycznych w PSM II st. w Krakowie, a  także moich zajęć w Instytucie Muzykologii UJ.

Życzę wielu sukcesów w nowym roku szkolnym i akademickim – 2021/2022.

Joanna Wiśnios